Webbyen.dk er stoppet med at tilbyde gratis hjemmesider per december 2014 og systemet er herefter nedtaget og vil ikke komme op igen.
Webbyen annoncerede sin lukning tilbage i oktober 2013 via e-mail og ligeledes på alle brugeres hjemmesider så brugerne havde tid til at hente eventuelle vigtige data ned inden lukningen i december 2014. Webbyens systemer er nu alle slukket ned og kan ikke blive genetableret/startes op igen, webbyen.dk er lukket og slukket permanent. Der er ingen mulighed for at få hentet tidligere data.

Man kan være heldig at ens side forefindes på:

http://archive.org/web/

hvor man i visse tilfælde kan hente gamle sider.